Zamień ten tekst na URL Webhooka

Fundacja SOK

Zdalne bezpłatne szkolenie dla lektorów języka polskiego jako obcego
wraz z komponentem regulacji emocjonalnej

Jeżeli chcesz uczyć dzieci ukraińskie języka polskiego, leży Ci na sercu dobrostan dzieci uchodźczych w Polsce, jesteś gotowa/gotów podjąć wyzwanie prowadzenia kursów języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, nasz kurs jest dla Ciebie!

Dla kogo jest to szkolenie

Adresatami szkolenia są nauczyciele języków obcych, języka polskiego,
jak i inni specjaliści funkcjonujący w strukturach edukacyjnych i instytucjach kultury oraz wszystkie osoby chcące wspierać dzieci ukraińskie w poznawaniu naszego języka i kultury, co ułatwi integrację w środowisku polskim oraz włączenie w polski system oświaty w kolejnym roku szkolnym.

cast_for_education

Zdalne nauczanie przygotowane przez ekspertów

Szkolenie można odbyć z domowego zacisza bez potrzeby dojazdów, ponieważ odbywa się w 100% zdalnie. Podstawą kursu są wykłady przygotowane przez ekspertów - lektorów języka polskiego jako obcego, autorów podręczników do nauki jpjo, trenerów psychoedukacji.

video_library

20 godzin wykładów

Wykłady - do wysłuchania każdego dnia - pozwolą zdobyć wiedzę dotyczącą pracy z cudzoziemcami, w szczególności pracy z dziećmi i kursantami pochodzącymi z krajów słowiańskich, a komponent regulacji emocjonalnej zagwarantuje narzędzia do wspomagania funkcjonowania dzieci uchodźczych w nowym środowisku.

groups

24 godziny warsztatów i konsultacji

Po wysłuchaniu wykładu każdego dnia odbywają się warsztaty poświęcone danemu zagadnieniu metodycznemu. Codziennym konsultacjom będą towarzyszyły praktyki mindfulness, które nauczą lektorów, jak budować dobrostan dzieci biorących udział w kursach językowych.

self_improvement

Innowacyjne elementy szkolenia

Wyróżniającym elementem szkolenia jest komponent regulacji emocjonalnej w postaci serii ćwiczeń oddechowych poprawiających koncentrację, redukujących stres, wspierających dzieci w budowaniu odporności psychicznej.

menu_book

Pakiet podręczników

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet podręczników i pomocy dydaktycznych wspomagających pracę lektora.

school

Certyfikat ukończenia

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.Certyfikowani przez SOK lektorzy będą mieli możliwość poprowadzenia kursów języka polskiego dla dzieci. Kursy te będą sfinansowane przez Fundację SOK.

Program kursu

Każdy dzień szkolenia poświęcony jest innym zagadnieniom. Poniżej tematy każdego dnia zajęć:

 1. Wprowadzenie do mindfulness oraz ćwiczenia oddechowe i regulacja emocjonalna.
 2. Metody, zasady i techniki nauczania języka polskiego jako obcego i metoda bezpośrednia w nauczaniu jpjo w praktyce.
 3. Lekcja jako nauka komunikacji. Rozwijanie sprawności językowych na kursie dla początkujących.
 4. Profesjonalny lektor: rola nauczyciela, organizacja nauczania, motywowanie ucznia. Poprawianie błędów.
 5. Specyfika nauki JPJO w grupach słowiańskich.
 6. Indywidualne cechy uczniów a sukces w nauce języków obcych. Praca z dziećmi.
 7. Nauczanie słownictwa z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny neurolingwistyki.
 8. Nauczanie gramatyki. Prezentacja podręczników do nauki jpjo.
 9. Praca nad poprawną wymową i intensywny trening fonetyczny.
 10. Kultura w nauczaniu. Film i piosenka oraz nowe technologie w nauczaniu jpjo.
Zobacz harmonongram

Rezultaty szkolenia

Dzięki szkoleniu mamy szansę wspólnie zrealizować ważne cele:

 1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli i przygotowanie ich do pracy z dziećmi uchodźczymi oraz z dorosłymi w obszarze nauczania jpjo, wyposażenie prowadzących kursy jpjo w materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi i dorosłymi.
 2. Zapewnienie uchodźcom profesjonalnego wsparcia w zakresie nauki jpjo oraz ułatwienie dostępu do niezbędnych materiałów dydaktycznych. Pomoc w asymilacji w polskiej szkole, nowym środowisku rówieśniczym oraz w środowisku zawodowym.
 3. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia skutecznych kursów językapolskiego jako obcego z uchodźcami, którzy przybywają do Polski.
 4. Budowanie społeczności lektorów jpjo: ułatwianie nawiązywania kontaktów i stałej współpracy w grupie.
 5. Zapewnienie dzieciom narzędzi poprawiających koncentrację, zwiększających odporność psychiczną i redukujących stres. Wzmocnienie kompetencji osobistych i zawodowych, wzbogacenie narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze regulacji emocjonalnej i psychoedukacji.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Sprawdź listę poniżej lub napisz do nas na szkolenia@sokfoundation.org.pl

Ile kosztuje szkolenie?

Kurs jest bezpłatny.

Czy będzie następna edycja szkolenia?

Tak, planujemy kolejne edycje szkolenia, informacje o terminach będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Szkolenie jest tylko on-line czy są planowane też spotkania osobiste?

Nie, szkolenie jest realizowane wyłącznie on-line.

Czy potrzebne jest instalowanie specjalnych aplikacji do udziału w szkoleniu?

Nie, wystarczy sprawny komputer lub tablet z dostępem do internetu.

Ile czasu w ciągu dnia muszę poświęcić na szkolenie JPJO?

Każdego dnia należy zaplanować 3,5 godziny na szkolenie: 1,5 godziny na wykład, który można obejrzeć o dowolnej porze (przed warsztatami) i 2 godziny na warsztaty on-line z lektorem - zgodnie z terminarzem zajęć dla danej grupy.

Gdzie mogę znaleźć harmonogram szkolenia?

Harmonogram można zobaczyć tutaj.