Zamień ten tekst na URL Webhooka

Maria Smirnow

Uczy języka polskiego jako obcego od czternastu lat. Studiowała historię sztuki, filologię
polską, glottodydaktykę polonistyczną oraz etnologię i antropologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Warszawskim. Przez cztery lata pracowała w Ośrodku Oświatowym Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie prowadziła lekcje
muzealne dla dzieci, a przez kolejnych sześć lat była lektorką języka polskiego i wykładała polską kulturę i sztukę na rosyjskim Uniwersytecie Państwowym w Twerze. Jej pasją – oprócz podróży oraz historii ludzi z całego świata – jest literatura dla najmłodszych i praca z dziećmi. Autorka podręcznika do języka polskiego jako obcego dla dzieci Start Hop